Wat doe ik als vertrouwenspersoon:

 

Opvang en begeleiding van medewerkers

Wanneer een medewerker grensoverschrijdend gedrag ervaart, of getuige is van een (mogelijke) misstand, dan kan hij/zij mij benaderen en kunnen we in gesprek gaan. Ik bied een luisterend oor. Vervolgens proberen we in kaart te brengen wat de medewerker is overkomen en wat dit met haar of hem doet. We bekijken wat de mogelijkheden zijn. De medewerker bepaalt zelf wat hij/zij wil. Soms is een goed gesprek al voldoende. In sommige geval komt het toch tot een formele klachtenprocedure. Gedurende de gehele procedure blijf ik de medewerker bijstaan. Waar nodig zorg ik voor een doorverwijzing naar bijvoorbeeld een externe instantie of een aanspreekpunt binnen de organisatie. Ik sta de medewerker bij zolang hij/zij dit nodig heeft. Uiteraard zijn alle gesprekken vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten.

 

Voorlichten en informeren

Om grensoverschrijdend gedrag zo veel mogelijk te voorkomen is bewustwording belangrijk. Is een ieder zich bewust van de impact van zijn of haar opmerkingen of gedrag? Hoe is de cultuur op een afdeling, vindt iedereen die grapjes wel leuk?

Als vertrouwenspersoon is het ook mijn taak om voorlichting te geven over deze soms gevoelige onderwerpen. Ook kan ik, wanneer het onderwerp sociale veiligheid op de agenda staat, aanschuiven bij de Ondernemingsraad of Personeelsvertegenwoordiging.

Duidelijke richtlijnen, meer begrip en goede communicatie kunnen maken dat een medewerker zich beter op zijn/haar plek voelt. Dan zijn er minder klachten en is er minder uitval.

 

Advies

Ik adviseer over beleid, richtlijnen en protocollen die te maken hebben met gewenst en integer gedrag. De basis moet goed zijn en het beleid moet gaan leven. Ik rapporteer jaarlijks geanonimiseerd aan de directeur of bestuurder. Als ik denk dat er eerder signalen zijn die besproken moeten worden, dan neem ik het initiatief.