Wat zijn de kosten vertrouwenspersoon.

Jaarlijkse bijdrage: € 3,00 per personeelslid: met een minimum van € 70,-- en een maximum van € 210,--.

Kosten per uur zijn € 70,--. De reeds betaalde jaarlijkse bijdrage worden in mindering gebracht.

 

Hoe werkt het:

Vanaf het moment dat wij een overeenkomst hebben, kan uw personeel haar of zijn verhaal bij mij kwijt.

De tijd die ik nodig  voor gesprekken met één van uw  personeelsleden, een advies, informeren of andere dingen, wordt u in rekening gebracht.

 

Kosten andere werkzaamheden.

Kosten andere werkzaamheden zijn altijd in overleg.

  • Kilometervergoeding € 0,30 per kilometer.
  • 50% van mijn reistijden worden doorberekend. (volgens ANWB routeplanner)
  • Alle prijzen zijn excl. btw.
  • U gaat akkoord met betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.