Buiten het werk als vertrouwenspersoon kunt u mij ook inlenen voor andere projecten.

Bijvoorbeeld:

 - Begeleider gehandicaptenzorg.

 - Bemiddelaar arbeidsconflicten.

 - Vakbondsconsulent.

 - Projectbegeleider,

 - Enz.....

 

Wilt u meer weten, neem dan gerust contact met mij op. In een persoonlijk gesprek kunnen wij kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

 

Contact gegevens:

Telefoon: 06 50 65 00 95

Mailadres: erik@vertrouwmij.nl

Postadres:  Boomkamp 6, 7461AX Rijssen

KvK-nummer: 85788201

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden verleend. Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door deze website te gebruiken wordt ingestemd met deze disclaimers:

  1. Deze website is met zorg samengesteld door Erik ter Steege/Vertrouwmij.nl. Niettemin kan de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevatten en kunnen de website en de server(s), die de website toegankelijk maken, virussen en -andere- schadeveroorzakende programmatuur bevatten.
  2. Erik ter Steege/Vertrouwmij.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang ook, die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruiken van deze website. Door middel van links zijn aan deze website, websites van derden verbonden om aanvullende informatie te verstrekken.
  3. De informatie op deze website wordt soms aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
  4. Erik ter Steege/Vertrouwmij.nl heeft het recht de voorwaarden in deze disclaimer per direct en zonder aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in te trekken of aan te vullen