Vertrouwenspersoon

 

Werknemers kunnen bij mij terecht voor gebeurtenissen waardoor zij zich niet meer veilig of prettig voelen in/op hun werk. Het kan hier gaan om pesten, intimideren, seksueel overschrijdend gedrag, agressie, geweld, of integriteit.

Ik bied hen een onafhankelijk, luisterend oor en ruimte voor hun verhaal en emoties. Bovendien blijft alles vertrouwelijk, tenzij het gaat om ernstig strafbare feiten.

 

Als vertrouwenspersoon neem ik het probleem niet over, maar sta ik de melder bij en begeleid ik deze op weg naar een passende oplossing. De melder houdt altijd de regie.

Als vertrouwenspersoon inventariseer ik wat belangrijk is voor de melder als het gaat om hoe nu verder met deze situatie.

Wij bespreken alle mogelijkheden, bijvoorbeeld:

  • in gesprek gaan met de veroorzaker(s} en/of andere betrokkenen
  • doorverwijzing naar de huisarts, bedrijfsarts, psycholoog, mediator
  • begeleiding in de richting van een klachtencommissie
  • begeleiding bij aangifte bij de politie

 

Samen met de melder bespreek ik de voor- en nadelen van de mogelijkheden. Ik help de melder hier een eigen passende keuze in te maken. Uiteraard kan de melder er ook voor kiezen om alleen zijn of haar hart te luchten en er verder niks mee doen. Dit kan ook al heel helpend zijn.

 

Landelijke vereniging voor Vertrouwenspersonen

Ik ben gecertificeerd vertrouwenspersoon en aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen. Ik neem deel aan intervisiebijeenkomsten en zorg er, door middel van scholing en het lezen van vakliteratuur voor op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op mijn vakgebied.